ERYK'S ALBUM FOR ZUZANNA
ALBUM ERYKA DLA ZUZANNY

More than 50 years ago, in 1957, my father, Eryk Lipiński, cartoonist, founder of the Museum of Caricature in Warsaw, set up an album for me. He started to ask Polish cartoonists, mostly his friends, and foreign ones, whom he was meeting at various international festivals, to produce little drawings for his, then, eleven-year-old daughter. After several years, a wonderful collection of the works of these world-class cartoonists came into being. My father died in 1991 and since then, there were no new additons to the album. Recently it occurred to me that I might continue his project. In this way the collection would expand and include the works of the cartoonists of the new generation. On this website I included some of the most interesting examples of works from the collection. In September 2011, an exhibition of the drawings from the album will take place in the Museum of Caricature in Warsaw. (Please click the arrows to turn the pages.)

Ponad 50 lat temu, w 1957 r, mój ojciec, Eryk Lipiński –  rysownik i satyryk, twórca Muzeum Karykatury w Warszawie, założyl dla mnie Album. Prosił znajomych rysowników - najpierw polskich, a później również zagranicznych -  których miał okazję spotykać na licznych festiwalach i wystawch, aby wykonali po jednym rysunku w prezencie dla jego jedenastoletniej wówczas córki. Z biegiem lat utworzyła sie wspaniała kolekcja. W Albumie reprezentowani są czołowiej klasy polscy i świato­wi rysownicy. Ojciec zmarł w 1991 r i od tamtego czasu, nie pojawiły się w Albumie żadne nowe rysunki. Niedawno, przyszło mi na myśl, że moglabym  kontynuować Jego pomysł i zwracać się osobiście do innych, wybitnych rysowników z prośbą o rysunki. Prezentacja na tej stronie  jest moim własnym wyborem najciekawszych prac, chociaż w istocie jest ich dużo więcej. We wrześniu 2011 r, w dwudziestą rocznicę śmierci Ojca, planowana jest wystawa rysunków z tego albumu w Muzeum Karykatury w Warszawie. (Proszę naciskać strzłki aby przewracać strony książek.)


Zuzanna Lipińska